همکاری با پارسیان پیشرو صنعت

فرصت های شغلی و اخذ نمایندگی در پارسیان پیشرو صنعت

درصورت تمایل به معرفی خود جهت دریافت فرصت شغلی در شرکت پارسیان پیشرو صنعت، و یا تقاضای دریافتنمایندگی این شرکت، روی فرم های مربوطه کلیک و اطلاعات را ثبت نمایید.

اطلاعات شخصی

سوابق و مهارت ها

سابقه جدید+

زبان خارجه

۱- قدرت مکالمه شما در زبان خارجه

۱- قدرت خواندن شما در زبان خارجه

۱- قدرت نوشتن شما در زبان خارجه

دوره های آموزشی که تا بحال گذرانده اید

درخواست کار در کدام شهر را دارید؟

captcha code

اطلاعات اولیه

اطلاعات تماس

captcha code