موتور دیزل جهت استفاده در دیزل ژنراتور

موتور  دیزل جهت استفاده در دیزل ژنراتور

موتور مولد برق 
توان بالا، قدرت بالای کار بدون توقف بدون اشکال و نصب آسان

هزینه پائین دارندگان موتورهای ولوو پنتا نتیجه توان و بازدهی دیزلها و ایجاد اطمینان فوق العاده در کاربرد بدون دردسر آنهاست. نصب آسان و پشتیبانی بین المللی نیز دلیل دیگریست که تولید سازندگان ژنراتورها موتور ولوو پنتا را برای کوپل انتخاب می کنند.
موتور دائم کار 
کیفیت بالا و اطمینان از طراحی و ساخت باعث میشود که موتور بتواند مدام در وضعیت کاری قرار گیرد. موتورهای ولوو پنتا همواره مورد درخواست قابل نصب در ادوات تجاری و صنعتی از جمله در کامیونهای سنگین، همه گونه شناورهای دریائی و نیز موتور ژنراتور هستند. زمانیکه سرویس و نگهداری بالا را طالبید و همواره در کوتاهترین زمان عملیات تعویض روغن ( با کمترین حجم ) و فیلتر خواستارید تنها ولوو پنتا ست که به این معادله مناسبترین پاسخ را میدهد.


TAD520GE

موتور چهار سیلندر ، پاشش سوخت مستقیم با توربو شارژر، یا توربوشارژر و سیستم کاهش دمای هوای ورودی به موتور. عملکرد فوق العاده مؤثر موتور ، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی دود اگزوز را در پی دارد. مشخصات فنی دیزل ژنراتور  TD520GE به شرح زیر میباشد.

مشاهده

TAD530GE

موتور دیزلی قدرتمند ، قابل اطمینان و با صرفه است. بادوام / کم صدا طراحی علمی آن ، آسانترین ، سریعترین و اقتصادی ترین نصب را ممکن ساخته است. توازن ایجاد شده در آن عملکردی آرام، بدون لرزش و میزان صدای کم را بدست داده. برای حفظ و کنترل دمای کاری در سیلندرها و اتاق های احتراق ، موتور به خنک کن پیستون مجهز گردیده . برای اطمینان از حداکثر دوام و عمر مفید موتور ، موتور به لاینر سیلندر ، راهنمای سوپاپ قابل تعویض مجهز می باشد. آلایندگی کم دود اگزوز استفاده از آخرین پیشرفت های علمی ، فَن آوری پیشرفته سیستم هوای ورودی به موتور و پاشش سوخت موجب احتراقی کامل و کاهش فوق العاده مصرف سوخت گردیده . TAD530GE از مقررات آلاینده های دود اگزوز EU STAGE2 پیروی و مورد تأیید قرار گرفته است. سرویس و نگهداری آسان سهولت دسترسی به قطعات و نقاط موتور ، سرویس و نگهداری آن را بسیار آسان نموده است.

مشاهده

TAD531GE

موتور دیزلی قدرتمند ، قابل اطمینان و با صرفه است. بادوام / کم صدا  طراحی علمی آن ، آسانترین ، سریعترین و اقتصادی ترین نصب را ممکن ساخته است. توازن ایجاد شده در آن عملکردی آرام، بدون لرزش و میزان صدای کم را بدست داده. برای حفظ و کنترل دمای کاری در سیلندرها و اتاق های احتراق ، موتور به خنک کن پیستون مجهز گردیده . برای اطمینان از حداکثر دوام و عمر مفید موتور ، موتور به لاینر سیلندر ، راهنمای سوپاپ قابل تعویض مجهز می باشد. آلایندگی کم دود اگزوز استفاده از آخرین پیشرفت های علمی ، فَن آوری پیشرفته سیستم هوای ورودی به موتور و پاشش سوخت موجب احتراقی کامل و کاهش فوق العاده مصرف سوخت گردیده . TAD531GE از مقررات آلاینده های دود اگزوز EU STAGE2 پیروی و مورد تأیید قرار گرفته است. سرویس و نگهداری آسان سهولت دسترسی به قطعات و نقاط موتور ، سرویس و نگهداری آن را بسیار آسان نموده است.

مشاهده

TAD532GE

موتور دیزلی قدرتمند ، قابل اطمینان و با صرفه است بادوام / کم صدا  طراحی علمی آن ، آسانترین ، سریعترین و اقتصادی ترین نصب را ممکن ساخته است. توازن ایجاد شده در آن عملکردی آرام، بدون لرزش و میزان صدای کم را بدست داده. برای حفظ و کنترل دمای کاری در سیلندرها و اتاق های احتراق ، موتور به خنک کن پیستون مجهز گردیده . برای اطمینان از حداکثر دوام و عمر مفید موتور ، موتور به لاینر سیلندر ، راهنمای سوپاپ قابل تعویض مجهز می باشد. آلایندگی کم دود اگزوز استفاده از آخرین پیشرفت های علمی ، فَن آوری پیشرفته سیستم هوای ورودی به موتور و پاشش سوخت موجب احتراقی کامل و کاهش فوق العاده مصرف سوخت گردیده . TAD532GE از مقررات آلاینده های دود اگزوز EU STAGE2 پیروی و مورد تأیید قرار گرفته است. سرویس و نگهداری آسان سهولت دسترسی به قطعات و نقاط موتور ، سرویس و نگهداری آن را بسیار آسان نموده است.

مشاهده

TD720GE

موتور شش سیلندر خطی، پاشش سوخت مستقیم با توربو شارژر، همراه با سیستم کاهش دمای هوای ورودی به موتور. عملکرد فوق العاده مؤثر موتور ، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی دود اگزوز را در پی دارد. مشخصات فنی دیزل ژنراتور  TD720GE

مشاهده

TAD730GE

موتور دیزلی قدرتمند ، قابل اطمینان و با صرفه است بادوام / کم صدا  طراحی علمی آن ، آسانترین ، سریعترین و اقتصادی ترین نصب را ممکن ساخته است. توازن ایجاد شده در آن عملکردی آرام، بدون لرزش و میزان صدای کم را بدست داده. برای حفظ و کنترل دمای کاری در سیلندرها و اتاق های احتراق ، موتور به خنک کن پیستون مجهز گردیده . برای اطمینان از حداکثر دوام و عمر مفید موتور ، موتور به لاینر سیلندر ، راهنمای سوپاپ قابل تعویض مجهز می باشد. آلایندگی کم دود اگزوز استفاده از آخرین پیشرفت های علمی ، فَن آوری پیشرفته سیستم هوای ورودی به موتور و پاشش سوخت موجب احتراقی کامل و کاهش فوق العاده مصرف سوخت گردیده . TAD730GE از مقررات آلاینده های دود اگزوز EU STAGE2 و TA-LUFT پیروی و مورد تأیید قرار گرفته است. سرویس و نگهداری آسان سهولت دسترسی به قطعات و نقاط موتور ، سرویس و نگهداری آن را بسیار آسان نموده است.

مشاهده

TAD731GE

موتور دیزلی قدرتمند ، قابل اطمینان و با صرفه است بادوام / کم صدا  طراحی علمی آن ، آسانترین ، سریعترین و اقتصادی ترین نصب را ممکن ساخته است. توازن ایجاد شده در آن عملکردی آرام، بدون لرزش و میزان صدای کم را بدست داده برای حفظ و کنترل دمای کاری در سیلندرها و اتاق های احتراق ، موتور به خنک کن پیستون مجهز گردیده . برای اطمینان از حداکثر دوام و عمر مفید موتور ، موتور به لاینر سیلندر ، راهنمای سوپاپ قابل تعویض مجهز می باشد. آلایندگی کم دود اگزوز استفاده از آخرین پیشرفت های علمی ، فَن آوری پیشرفته سیستم هوای ورودی به موتور و پاشش سوخت موجب احتراقی کامل و کاهش فوق العاده مصرف سوخت گردیده . TAD731GE از مقررات آلاینده های دود اگزوز EU STAGE2 و TA-LUFT پیروی و مورد تأیید قرار گرفته است. سرویس و نگهداری آسان سهولت دسترسی به قطعات و نقاط موتور ، سرویس و نگهداری آن را بسیار آسان نموده است.

مشاهده

TAD732GE

موتور دیزلی قدرتمند ، قابل اطمینان و با صرفه است بادوام / کم صدا  طراحی علمی آن ، آسانترین ، سریعترین و اقتصادی ترین نصب را ممکن ساخته است. توازن ایجاد شده در آن عملکردی آرام، بدون لرزش و میزان صدای کم را بدست داده. برای حفظ و کنترل دمای کاری در سیلندرها و اتاق های احتراق ، موتور به خنک کن پیستون مجهز گردیده . برای اطمینان از حداکثر دوام و عمر مفید موتور ، موتور به لاینر سیلندر ، راهنمای سوپاپ قابل تعویض مجهز می باشد. آلایندگی کم دود اگزوز استفاده از آخرین پیشرفت های علمی ، فَن آوری پیشرفته سیستم هوای ورودی به موتور و پاشش سوخت موجب احتراقی کامل و کاهش فوق العاده مصرف سوخت گردیده . TAD732GE از مقررات آلاینده های دود اگزوز EU STAGE2 و TA-LUFT پیروی و مورد تأیید قرار گرفته است. سرویس و نگهداری آسان سهولت دسترسی به قطعات و نقاط موتور ، سرویس و نگهداری آن را بسیار آسان نموده است.

مشاهده

TAD733GE

موتور دیزلی قدرتمند ، قابل اطمینان و با صرفه است بادوام / کم صدا  طراحی علمی آن ، آسانترین ، سریعترین و اقتصادی ترین نصب را ممکن ساخته است. توازن ایجاد شده در آن عملکردی آرام، بدون لرزش و میزان صدای کم را بدست داده. برای حفظ و کنترل دمای کاری در سیلندرها و اتاق های احتراق ، موتور به خنک کن پیستون مجهز گردیده . برای اطمینان از حداکثر دوام و عمر مفید موتور ، موتور به لاینر سیلندر ، راهنمای سوپاپ قابل تعویض مجهز می باشد. آلایندگی کم دود اگزوز استفاده از آخرین پیشرفت های علمی ، فَن آوری پیشرفته سیستم هوای ورودی به موتور و پاشش سوخت موجب احتراقی کامل و کاهش فوق العاده مصرف سوخت گردیده . TAD733GE از مقررات آلاینده های دود اگزوز EU STAGE2 و TA-LUFT پیروی و مورد تأیید قرار گرفته است. سرویس و نگهداری آسان سهولت دسترسی به قطعات و نقاط موتور ، سرویس و نگهداری آن را بسیار آسان نموده است.

مشاهده

TAD734GE

موتور دیزلی قدرتمند ، قابل اطمینان و با صرفه است بادوام / کم صدا  طراحی علمی آن ، آسانترین ، سریعترین و اقتصادی ترین نصب را ممکن ساخته است. توازن ایجاد شده در آن عملکردی آرام، بدون لرزش و میزان صدای کم را بدست داده.  آلایندگی کم دود اگزوز استفاده از آخرین پیشرفت های علمی ، فَن آوری پیشرفته سیستم هوای ورودی به موتور و پاشش سوخت موجب احتراقی کامل و کاهش فوق العاده مصرف سوخت گردیده . TAD734GE از مقررات آلاینده های دود اگزوز EU STAGE2 پیروی و مورد تأیید قرار گرفته است. سرویس و نگهداری آسان سهولت دسترسی به قطعات و نقاط موتور ، سرویس و نگهداری آن را بسیار آسان نموده است.

مشاهده

TAD1341GE

موتور دیزلی قدرتمند ، قابل اطمینان و با صرفه است بادوام / کم صدا  طراحی علمی آن ، آسانترین ، سریعترین و اقتصادی ترین نصب را ممکن ساخته است. توازن ایجاد شده در آن عملکردی آرام، بدون لرزش و میزان صدای کم را بدست داده. برای حفظ و کنترل دمای کاری در سیلندرها و اتاق های احتراق ، موتور به خنک کن پیستون مجهز گردیده . برای اطمینان از حداکثر دوام و عمر مفید موتور ، موتور به لاینر سیلندر ، راهنمای سوپاپ قابل تعویض مجهز می باشد. آلایندگی کم دود اگزوز استفاده از آخرین پیشرفت های علمی ، فَن آوری پیشرفته سیستم هوای ورودی به موتور و پاشش سوخت موجب احتراقی کامل و کاهش فوق العاده مصرف سوخت گردیده . TAD1341GE از مقررات آلاینده های دود اگزوز EU STAGE2 پیروی و مورد تأیید قرار گرفته است. محرک فن هیدرولیکی کنترل شونده الکترونیکی نیز موجود است که بطور چشم گیری میزان صدا و مصرف سوخت را کاهش می دهد. سرویس و نگهداری آسان سهولت دسترسی به قطعات و نقاط موتور ، سرویس و نگهداری آن را بسیار آسان نموده است.

مشاهده

TAD1342GE

موتور دیزلی قدرتمند ، قابل اطمینان و با صرفه است بادوام / کم صدا  طراحی علمی آن ، آسانترین ، سریعترین و اقتصادی ترین نصب را ممکن ساخته است. توازن ایجاد شده در آن عملکردی آرام، بدون لرزش و میزان صدای کم را بدست داده. برای حفظ و کنترل دمای کاری در سیلندرها و اتاق های احتراق ، موتور به خنک کن پیستون مجهز گردیده . برای اطمینان از حداکثر دوام و عمر مفید موتور ، موتور به لاینر سیلندر ، راهنمای سوپاپ قابل تعویض مجهز می باشد. آلایندگی کم دود اگزوز استفاده از آخرین پیشرفت های علمی ، فَن آوری پیشرفته سیستم هوای ورودی به موتور و پاشش سوخت موجب احتراقی کامل و کاهش فوق العاده مصرف سوخت گردیده . TAD1342GE از مقررات آلاینده های دود اگزوز EU STAGE2 پیروی و مورد تأیید قرار گرفته است. محرک فن هیدرولیکی کنترل شونده الکترونیکی نیز موجود است که بطور چشم گیری میزان صدا و مصرف سوخت را کاهش می دهد. سرویس و نگهداری آسان سهولت دسترسی به قطعات و نقاط موتور ، سرویس و نگهداری آن را بسیار آسان نموده است.

مشاهده

TAD1343GE

موتور دیزلی قدرتمند ، قابل اطمینان و با صرفه است بادوام / کم صدا  طراحی علمی آن ، آسانترین ، سریعترین و اقتصادی ترین نصب را ممکن ساخته است. توازن ایجاد شده در آن عملکردی آرام، بدون لرزش و میزان صدای کم را بدست داده. برای حفظ و کنترل دمای کاری در سیلندرها و اتاق های احتراق ، موتور به خنک کن پیستون مجهز گردیده . برای اطمینان از حداکثر دوام و عمر مفید موتور ، موتور به لاینر سیلندر ، راهنمای سوپاپ قابل تعویض مجهز می باشد. آلایندگی کم دود اگزوز استفاده از آخرین پیشرفت های علمی ، فَن آوری پیشرفته سیستم هوای ورودی به موتور و پاشش سوخت موجب احتراقی کامل و کاهش فوق العاده مصرف سوخت گردیده . TAD1343GE از مقررات آلاینده های دود اگزوز EU STAGE2 پیروی و مورد تأیید قرار گرفته است. محرک فن هیدرولیکی کنترل شونده الکترونیکی نیز موجود است که بطور چشم گیری میزان صدا و مصرف سوخت را کاهش می دهد. سرویس و نگهداری آسان سهولت دسترسی به قطعات و نقاط موتور ، سرویس و نگهداری آن را بسیار آسان نموده است.

مشاهده

TAD1344GE

موتور دیزلی قدرتمند ، قابل اطمینان و با صرفه است بادوام / کم صدا  طراحی علمی آن ، آسانترین ، سریعترین و اقتصادی ترین نصب را ممکن ساخته است. توازن ایجاد شده در آن عملکردی آرام، بدون لرزش و میزان صدای کم را بدست داده. برای حفظ و کنترل دمای کاری در سیلندرها و اتاق های احتراق ، موتور به خنک کن پیستون مجهز گردیده . برای اطمینان از حداکثر دوام و عمر مفید موتور ، موتور به لاینر سیلندر ، راهنمای سوپاپ قابل تعویض مجهز می باشد. آلایندگی کم دود اگزوز استفاده از آخرین پیشرفت های علمی ، فَن آوری پیشرفته سیستم هوای ورودی به موتور و پاشش سوخت موجب احتراقی کامل و کاهش فوق العاده مصرف سوخت گردیده . TAD1344GE از مقررات آلاینده های دود اگزوز EU STAGE2 پیروی و مورد تأیید قرار گرفته است. محرک فن هیدرولیکی کنترل شونده الکترونیکی نیز موجود است که بطور چشم گیری میزان صدا و مصرف سوخت را کاهش می دهد. سرویس و نگهداری آسان سهولت دسترسی به قطعات و نقاط موتور ، سرویس و نگهداری آن را بسیار آسان نموده است. مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو  TAD1344GE به شرح زیر میباشد.

مشاهده

TAD1345GE

موتور دیزلی قدرتمند ، قابل اطمینان و با صرفه است بادوام / کم صدا  طراحی علمی آن ، آسانترین ، سریعترین و اقتصادی ترین نصب را ممکن ساخته است. توازن ایجاد شده در آن عملکردی آرام، بدون لرزش و میزان صدای کم را بدست داده. برای حفظ و کنترل دمای کاری در سیلندرها و اتاق های احتراق ، موتور به خنک کن پیستون مجهز گردیده . برای اطمینان از حداکثر دوام و عمر مفید موتور ، موتور به لاینر سیلندر ، راهنمای سوپاپ قابل تعویض مجهز می باشد. آلایندگی کم دود اگزوز استفاده از آخرین پیشرفت های علمی ، فَن آوری پیشرفته سیستم هوای ورودی به موتور و پاشش سوخت موجب احتراقی کامل و کاهش فوق العاده مصرف سوخت گردیده . TAD1345GE از مقررات آلاینده های دود اگزوز EU STAGE2 پیروی و مورد تأیید قرار گرفته است. محرک فن هیدرولیکی کنترل شونده الکترونیکی نیز موجود است که بطور چشم گیری میزان صدا و مصرف سوخت را کاهش می دهد. سرویس و نگهداری آسان سهولت دسترسی به قطعات و نقاط موتور ، سرویس و نگهداری آن را بسیار آسان نموده است. مشخصات فنی دیزل ژنراتور ولوو TAD1345GE به شرح زیر میباشد.

مشاهده

TAD1640GE

موتور دیزلی قدرتمند ، قابل اطمینان و با صرفه است بادوام / کم صدا طراحی علمی آن ، آسانترین ، سریعترین و اقتصادی ترین نصب را ممکن ساخته است. توازن ایجاد شده در آن عملکردی آرام، بدون لرزش و میزان صدای کم را بدست داده. برای حفظ و کنترل دمای کاری در سیلندرها و اتاق های احتراق ، موتور به خنک کن پیستون مجهز گردیده . برای اطمینان از حداکثر دوام و عمر مفید موتور ، موتور به لاینر سیلندر ، راهنمای سوپاپ قابل تعویض مجهز می باشد. آلایندگی کم دود اگزوز استفاده از آخرین پیشرفت های علمی ، فَن آوری پیشرفته سیستم هوای ورودی به موتور و پاشش سوخت موجب احتراقی کامل و کاهش فوق العاده مصرف سوخت گردیده . TAD1640GE از مقررات آلاینده های دود اگزوز EU STAGE2 پیروی و مورد تأیید قرار گرفته است. سرویس و نگهداری آسان سهولت دسترسی به قطعات و نقاط موتور ، سرویس و نگهداری آن را بسیار آسان نموده است.

مشاهده

TAD1641GE

دیزل ژنراتوری قدرتمند ، قابل اطمینان و با صرفه است بادوام / کم صدا  طراحی علمی آن ، آسانترین ، سریعترین و اقتصادی ترین نصب را ممکن ساخته است. توازن ایجاد شده در آن عملکردی آرام، بدون لرزش و میزان صدای کم را بدست داده. برای حفظ و کنترل دمای کاری در سیلندرها و اتاق های احتراق ، موتور به خنک کن پیستون مجهز گردیده . برای اطمینان از حداکثر دوام و عمر مفید موتور ، موتور به لاینر سیلندر ، راهنمای سوپاپ قابل تعویض مجهز می باشد. آلایندگی کم دود اگزوز استفاده از آخرین پیشرفت های علمی ، فَن آوری پیشرفته سیستم هوای ورودی به موتور و پاشش سوخت موجب احتراقی کامل و کاهش فوق العاده مصرف سوخت گردیده . TAD1641GE از مقررات آلاینده های دود اگزوز EU STAGE2 پیروی و مورد تأیید قرار گرفته است. سرویس و نگهداری آسان سهولت دسترسی به قطعات و نقاط موتور ، سرویس و نگهداری آن را بسیار آسان نموده است.

مشاهده

TAD1642GE

موتور دیزلی قدرتمند ، قابل اطمینان و با صرفه است بادوام / کم صدا  طراحی علمی آن ، آسانترین ، سریعترین و اقتصادی ترین نصب را ممکن ساخته است. توازن ایجاد شده در آن عملکردی آرام، بدون لرزش و میزان صدای کم را بدست داده. برای حفظ و کنترل دمای کاری در سیلندرها و اتاق های احتراق ، موتور به خنک کن پیستون مجهز گردیده . برای اطمینان از حداکثر دوام و عمر مفید موتور ، موتور به لاینر سیلندر ، راهنمای سوپاپ قابل تعویض مجهز می باشد. آلایندگی کم دود اگزوز استفاده از آخرین پیشرفت های علمی ، فَن آوری پیشرفته سیستم هوای ورودی به موتور و پاشش سوخت موجب احتراقی کامل و کاهش فوق العاده مصرف سوخت گردیده .  TAD1642GE  از مقررات آلاینده های دود اگزوز  EU STAGE2  پیروی و مورد تأیید قرار گرفته است. سرویس و نگهداری آسان سهولت دسترسی به قطعات و نقاط موتور ، سرویس و نگهداری آن را بسیار آسان نموده است.

مشاهده

TWD1643GE

موتور دیزلی قدرتمند ، قابل اطمینان و با صرفه است بادوام / کم صدا طراحی علمی آن ، آسانترین ، سریعترین و اقتصادی ترین نصب را ممکن ساخته است. توازن ایجاد شده در آن عملکردی آرام، بدون لرزش و میزان صدای کم را بدست داده. برای حفظ و کنترل دمای کاری در سیلندرها و اتاق های احتراق ، موتور به خنک کن پیستون مجهز گردیده . برای اطمینان از حداکثر دوام و عمر مفید موتور ، موتور به لاینر سیلندر ، راهنمای سوپاپ قابل تعویض مجهز می باشد. آلایندگی کم دود اگزوز استفاده از آخرین پیشرفت های علمی ، فَن آوری پیشرفته سیستم هوای ورودی به موتور و پاشش سوخت موجب احتراقی کامل و کاهش فوق العاده مصرف سوخت گردیده . TWD1643GE از مقررات آلاینده های دود اگزوز EU STAGE2 و EPA Tier 2 پیروی و مورد تأیید قرار گرفته است. سرویس و نگهداری آسان سهولت دسترسی به قطعات و نقاط موتور ، سرویس و نگهداری آن را بسیار آسان نموده است.

مشاهده

TWD1644GE

موتور دیزلی قدرتمند ، قابل اطمینان و با صرفه است بادوام / کم صدا طراحی علمی آن ، آسانترین ، سریعترین و اقتصادی ترین نصب را ممکن ساخته است. توازن ایجاد شده در آن عملکردی آرام، بدون لرزش و میزان صدای کم را بدست داده. برای حفظ و کنترل دمای کاری در سیلندرها و اتاق های احتراق ، موتور به خنک کن پیستون مجهز گردیده . برای اطمینان از حداکثر دوام و عمر مفید موتور ، موتور به لاینر سیلندر ، راهنمای سوپاپ قابل تعویض مجهز می باشد. آلایندگی کم دود اگزوز استفاده از آخرین پیشرفت های علمی ، فَن آوری پیشرفته سیستم هوای ورودی به موتور و پاشش سوخت موجب احتراقی کامل و کاهش فوق العاده مصرف سوخت گردیده .  TWD1644GE  از مقررات آلاینده های دود اگزوز  EU STAGE2  و  EPA Tier 2  پیروی و مورد تأیید قرار گرفته است. سرویس و نگهداری آسان سهولت دسترسی به قطعات و نقاط موتور ، سرویس و نگهداری آن را بسیار آسان نموده است.

مشاهده

TWD1645GE

موتور دیزلی قدرتمند ، قابل اطمینان و با صرفه است بادوام / کم صدا طراحی علمی آن ، آسانترین ، سریعترین و اقتصادی ترین نصب را ممکن ساخته است. توازن ایجاد شده در آن عملکردی آرام، بدون لرزش و میزان صدای کم را بدست داده. برای حفظ و کنترل دمای کاری در سیلندرها و اتاق های احتراق ، موتور به خنک کن پیستون مجهز گردیده . برای اطمینان از حداکثر دوام و عمر مفید موتور ، موتور به لاینر سیلندر ، راهنمای سوپاپ قابل تعویض مجهز می باشد. آلایندگی کم دود اگزوز استفاده از آخرین پیشرفت های علمی ، فَن آوری پیشرفته سیستم هوای ورودی به موتور و پاشش سوخت موجب احتراقی کامل و کاهش فوق العاده مصرف سوخت گردیده .  TWD1645GE  از مقررات آلاینده های دود اگزوز  EU STAGE2  و  EPA Tier 2  پیروی و مورد تأیید قرار گرفته است. سرویس و نگهداری آسان سهولت دسترسی به قطعات و نقاط موتور ، سرویس و نگهداری آن را بسیار آسان نموده است.

مشاهده