انواع دامپتراک کمرشکن ولوو

انواع دامپتراک کمرشکن ولوو

انواع کمرشکن ولوو برای عبور از موانع با بار زیاد

کامیون های بزرگ ولوو کانستراکشن در صنایع بزرگ و معادن نیاز به راه سازی را به حداقل رسانده و با توانایی فوق العاده خود از موانع بسیار با بار زیاد براحتی عبور میکند.

کمپرسی های ولوو : بارگیری با کمپرسی های ولوو ، سود فراوانی را به شما میرساند .
بخش ماشین های راهسازی و معدنی ولوو ، ایده ، طراحی و ساخت کمپرسی های ولوو را بعهده گرفت . در دنیا ، کماکان بدون تردید در عملیات بارگیری با کمپرسی در اکثریت شرایط برآورد نیاز کاربریها ، از کار در معادن باز و بسته تا خاک برداریها ، حمل مصالح ساختمانی و ضایعات ، پیشگام می باشـیم . ماشـین هـای کمپرسـی ولوو ، کارهای بارگیری روزانـه شـما را بخوبی انجام می دهد .

ویژگیهای مهم کمپرسی های ولوو شامل موارد زیر است :

  • کلیه سیستم انتقال نیرو کمپرسی های ولوو ، از موتور و جعبه دنده گرفته تا جعبه دنده کاهنده انتقال نیرو ، دارای تناسب و سازگاری با یکدیگر است .
  • فرمان مکانیکی – هیدرولیکی خود تنظیم که ایمنی و عمر کاری بیشتری را بدست می دهد .
  • حالت4×6 و 6×6 ، کارآیی و حرکت در جاده های ناهموار را آسان و فرسایش را کاهش می دهد .
  • کابین با تسلط کامل اپراتور ، دارای حوزه دید وسیع ، فضای کافی ، راحتی و ایمنی اپراتور .
  • در پوش موتور با سکوی ایستادن تاشو برای سرویس و نگهداری آسان 
  • 95% اجزاء ماشین قابل بازیافت است که کمک شایانی به حفظ محیط زیست می نماید .

از نمایندگی ماشین های راهسازی و معدنی ولوو ، قطعات و تجهیزات نو و کارکرده را می توانید بخرید