دامپ تراک کمرشکن

دامپ تراک کمرشکن

توضیحات تکمیلی | دامپ تراک کمرشکن

انواع دامپ تراک های کمرشکن ترکس که برای جاده های ناهموار طراحی شده اند , به خاطر قابلیت اطمینان , انعطاف پذیری و عملکرد شان در سخت ترین شرایط در سراسر دنیا شناخته شده اند . این کامیون های کمرشکن با بهره وری بالا , برای راه سازی و استخراج معادن , ایده آل می باشند . ما با کامیون های کمرشکن TA250, TA300 and TA400 که ظرفیت حمل بار از 25 تا 38 تن را دارند, محصول مناسب برای هر کاربردی را ارائه می کنیم.


دامپ تراک کمرشکن TA250

دامپ تراک کمرشکن همه کاره TA250 TEREX عملکردی عالی را در کلیه کاربریها از قبیل کارهای ساختمانی، پروژه های زیر ساخت از خود نشان داده است. این ماشین سخت کار در شدیدترین محیط های کاری هم چنان به کار ادامه داده و ایده آل برای عملیات هائی است که روزانه امکان تغییر در سایت های کاری می رود.

مشاهده

دامپ تراک کمرشکن TA300

دامپ تراک کمرشکن TA300 TEREX در سخت ترین شرایط کاری از قبیل استخراج معادن تا توسعه زیر ساخت ها و پروژه های ساختمانی تجاری، عملکردی مورد تأیید از خود نشان داده است. TA300 مجهز به سیستم مستقل تعلیق جلو جهت امکان کنترل عالی کشش و راحتی اپراتور می باشد که از حداکثر بهره وری در روبرو شدن با سخت ترین شرایط محیطی کاری، اطمینان می دهد.

مشاهده

دامپ تراک کمرشکن TA400

برای برآورد نیازهای شما در کاربریهایی بسیار سخت طراحی و ساخته شده است، دامپ تراک TEREX TA400  ماشینی بسیار قوی و محکم است که کارآیی عالی در پروژه های سازه ای عظیم، استخراج و معادن دارد. این ماشین با ظرفیت بسیار زیاد راه حلی مطمئن برای روبرو شدن با   چالش های کاری سایت های سخت کار می باشد.

مشاهده