پمپهای شناور استیل

پمپهای شناور استیل

توضیحات تکمیلی | پمپهای شناور استیل


ESP

پمپ های شناور استیل آکوا استرانگ سری ESP کاربری برای مصارف کوچک آبیاری، زهکشی و فاظلاب، بیشترین مصرف در استخراج آب از چاه در شهرها، آبیاری باغچه منازل، انتقال آب زهکشی کارخانجات، انتقال آب زهکشی در سایت های ساختمانی و غیره نوع پمپ الکترو موتور بدنه چدنی ضد رنگ    سیم پیچ مسی حداکثر عمق شناوری: 5m                               محافظ حرارتی حداکثر دمای مایع: +40º c       شفت با جوش استیل حداکثر pH مایع: 6.5-8 کلاس عایق بدنی: B   کلاس محافظ برفی: IP68

مشاهده

EQS

پمپ های شناور استیل آکوا استرانگ سری EQS کاربری برای مصارف کوچک آبیاری، زهکشی و فاظلاب، بیشترین مصرف در استخراج آب از چاه در شهرها، آبیاری باغچه منازل، انتقال آب زهکشی کارخانجات، انتقال آب زهکشی در سایت های ساختمانی و غیره نوع پمپ الکترو موتور بدنه چدنی ضد رنگ    سیم پیچ مسی حداکثر عمق شناوری: 5m                               محافظ حرارتی حداکثر دمای مایع: +40º c       شفت با جوش استیل حداکثر pH مایع: 6.5-8 کلاس عایق بدنی: B   کلاس محافظ برفی: IP68

مشاهده