موتور ژنراتور های گازی و بنزینی بدون صدا

موتور ژنراتور های گازی و بنزینی بدون صدا

پارسیان پیشرو صنعت نماینده انحصاری دیزل ژنراتور  ولوو و کیپور در ایران میباشد

کیپور با داشتن گستره وسیعی از محصولات در زمینه ژنراتورها سعی بر آن داشته تا هر نوع نیازی را پوشش دهد. سادگی ژنراتورهای گازی و بنزینی باعث می شود تا نگهداری از آنها به خوبی انجام شده و اطمینان از عملکرد بموقع بالا برود. زنراتورهای گازی و بنزینی ایده آل هستند تا برای مسافرت های خارج از شهر، داخل منازل و بسیاری دیگر از امور مورد استفاده قرار گیرند.

تمیزی ، کم صدایی و  بخصوص خروجی سینوسی،  آنها را برای استفاده در کنار دستگاه های حساس الکترونیکی مناسب میسازد.

لطفاٌ مدل مورد نظر خود را از لیست روبرو انتخاب فرمایید

لیست محصولات دیزل ژنراتور ولوو

لیست محصولات دیزل ژنراتور کیپور

صفحه اول