رسیدگی به شکایات

شرکت پارسیان پیشرو صنعت در راستای اهداف سازمان و همچنین افزایش آگاهی مشتریان نسبت به چگونگی انجام فرآیند رسیدگی به شکایات براساس استانداردISO 10002:2018 ، نمودار جریان این فرآیند را ترسیم نموده است. امید است بتوان با اجرای هر چه بهتر فرآیند رسیدگی به شکایات، موجبات افزایش رضایتمندی مشتریان فراهم گردد. 

فرایند رسیدگی به شکایات پارسیان پیشرو صنعت

از طریق فرم زیر می توانید متن انتقادات، پیشنهادات و یا شکایات خود را ارسال نمائید.

captcha code