نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان

نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان

مفتخریم شما را به بازدید از غرفه پارسیان پیشرو صنعت در نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات معدنی و راهسازی(MINING SHOW 2023) دعوت نماییم.

پیشاپیش مقدم شما را در غرفه این شرکت گرامی میداریم.

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی زنجان(کاسپین) غرفه B44


نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان
نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان
نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان
نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان
نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان
نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان
نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان
نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان
نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان
نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان
نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان
نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان
نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان
نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان
نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان
نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان
نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان
نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان
نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان
نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان
نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات معدنی و راهسازی زنجان