شانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن و متالوژی

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن و متالوژی

شرکت پارسیان پیشرو صنعت در تاریخ 31 تیرماه لغایت 3 مرداد ماه 1402 منتظر دیدار با شما بازدید کنندگان محترم میباشد