گواهینامه استاندارد ISO 10003:2018

گواهینامه استاندارد ISO 10003:2018

شرکت پارسیان پیشرو صنعت در راستای اهداف سازمان و همچنین ارتقا، بهبود رسیدگی به شکایات و افزایش رضایتمندی مشتریان موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ISO 10003:2018  به منظور حل اختلافات و راه حل رسیدگی به شکایات خارج از سازمان شده است. از آنجایی که یکی از اهداف سازمان پاسخگویی موثر، کارآ و بهنگام نسبت به نظرات و شکایات مشتری در کوتاه‌ ترین زمان ممکن می باشد امید است بتوان با تکیه بر استانداردهای بین المللی این مهم تحقق یابد و رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان ایجاد گردد.