آخرین آمارها از تست آلودگی خودروهای سنگین

آخرین آمارها از تست آلودگی خودروهای سنگین


مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران جزئیات پایش های کنار جاده ای خودروهای سنگین را تشریح کرد و گفت: طی سه ماه گذشته از بین ۳۰۸۱ بازدید خودروهای سنگین متوجه شدیم که ۲۴.۳ درصد خودروها دودزا هستند.

به گزارش ایسنا، نواب حسینی منش مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در سی و چهارمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که در سازمان محیط زیست با حضور دستگاه های مختلف از جمله وزارت راه برگزار شد؛ در مورد اکیپ های جاده ای معاینه فنی، اظهار کرد: بازرسی معاینه فنی خودروهای سنگین با همکاری پلیس صورت می‌گیرد و در هر شبانه روز شش اکیپ اتوبوس های شهری، سرویس کارکنان، خودروهای سنگین در حال تردد در بزرگراه های شهری، خودروهای شخصی، خودروهای خدمات شهری، سرویس شرکت های ایران خودرو و سایپا و خودروهای نخاله بر را پایش کرده ایم. 
وی ادامه داد: طی سه ماه گذشته ۳۰۸۱ خودروی سنگین مورد تست مجدد معاینه فنی قرار گرفته که در بازرسی های اولیه مشخص شد ۸۶ درصد خودروهای سنگین دارای برگه معاینه فنی و ۱۳.۲ درصد فاقد معاینه فنی هستند. 
مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران گفت: بر اساس ارزیابی های کنار جاده ای معاینه فنی، ۲۴.۳ درصد خودروها دودزا هستند. همچنین از مجموع ۳۰۸۱ خودروی مورد ارزیابی قرار گرفته در اکیپ های جاده ای، ۲۸۰ خودرو زیر پنج سال و ۲۸۰۰ خودرو بالای پنج سال عمر داشتند. 
حسینی منش در ادامه با اشاره به اینکه هنوز بحث ابطال معاینه فنی حل و فصل نشده است؛ گفت: با همکاری سازمان راهداری در حال پیگیری بحث ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا هستیم. قرار شده در جلسه بعدی کارگروه این موضوع مطرح شود اما هنوز در این زمینه به نتیجه نرسیده ایم. 

91 درصد خودروها در خارج از تهران اقدام به اخذ معاینه فنی کرده اند

وی همچنین تاکید کرد: از مجموع ۳۰۸۱ خودروی سنگین پایش شده، ۹۱ درصد خودروها در خارج از تهران اقدام به اخذ برگه معاینه فنی کرده اند. همچنین تعدادی از خودروهای سنگین باری که به دلیل نداشتن برگه معاینه فنی ۵۰ هزار تومان جریمه می شوند، کرایه بار خود را افزایش داده اند تا هزینه جریمه را نیز جبران کنند. 
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران اظهار کرد: در اکیپ های جاده ای معاینه فنی برای خودروهای سنگین، ۷۴۹ مورد مردودی داشتیم. اینها خودروهایی هستند که برگه معاینه فنی داشتند اما در تست مجدد رد شدند. 
حسینی منش با اشاره به اینکه بررسی کردیم تا بدانیم خودروهای مردودی در کدام مراکز معاینه فنی، برگه معاینه فنی دریافت کرده اند، گفت: بر اساس بررسی ها و آمارها اولین مرکز بهارستان است. همان مرکزی که اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات نیز از آنجا معاینه فنی گرفته بود، دومین مرکز مرکز امام رضا (ع)، سومین باقرشهر و مراکز بعدی خاوران، گلستان و... است. 
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در ادامه در مورد نحوه پایش و نظارت بر مراکز معاینه فنی سنگین تهران و البرز توضیحاتی ارائه داد و گفت: با توجه به اهمیت این موضوع با همکاری سازمان راهداری و بر اساس یک آگهی عمومی، شرکت هایی را که به منظور پایش مراکز معاینه فنی اعلام وصول کرده بودند مورد بررسی قرار داده و انتخاب کردیم. 
حسینی منش گفت: نقشه راهی برای پایش و نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی تهران و البرز طراحی کرده ایم که در چهار فاز اجرایی خواهد شد. در فاز اول پیمانکاران باید از ۱۵ مرکز معاینه فنی بازدید کرده و اوضاع را بررسی کنند، سپس وضعیت هر یک از این مراکز را تحلیل خواهند کرد. پس از آن می خواهیم این مراکز در بازه یک ماهه سطح خود را بالا برده و اشکالات را رفع کنند. در فاز دوم بررسی اصلاحات و رفع اشکالات توسط مراکز معاینه فنی صورت می گیرد. همچنین در فاز سوم بر بهبود روند فعالیت مراکز معاینه فنی نظارت خواهد شد و در فاز چهارم گزارش های نهایی تهیه و بازدیدهای غیر مترقبه صورت خواهد گرفت. 
وی تاکید کرد: در بازه شش ماهه به صورت مستند وضعیت مراکز معاینه فنی استان های تهران و البرز را گزارش خواهیم کرد.