Parsian Pishro Sanant Co

ساختن فردا

ساختن فردا

VOLVO CE با جمع آوری داستان های موفق تمامی مشتریان مختلف در سراسر جهان ، فیلم " ساختن فردا " را ساخت و در 14 اکتبر منتشر کرد. این فیلم نشان می دهد که چگونه ماشین های ولوو که در پروژه های مشتریان کار می کنند ، آینده ای بهتر را برای نسل های آینده ایجاد می کنند ، " ساختن جهانی که می خواهیم در آن زندگی کنیم " .
 Martin Weissburg رئیس ولوو کانستراکشن و عضو هیئت مدیره ولوو گروپ می گوید : " در ولوو کانستراکشن اکوییپمنت ما به این ایده پی می بریم که از طریق تخیل ، کار سخت و نوآوری تکنولوژیکی ما راه را به توسعه یک جهان که پاک تر ، دقیق تر و متصل تر است هدایت می کنیم . Weissburg اضافه می کند :" ما به آینده ی پایدار معتقدیم و با ساخت و ساز جهانی به عنوان عرصه ی ما ، همچنان به همکاری با مشتریانمان ادامه خواهیم تا این باور را در همه جا به واقعیت تبدیل کنیم ."
مسئولیت جهان
این کمپین ، که در دسامیر 2016 به نمایش گذاشته شد ، توسط مجموعه ای از فیلم های کوتاه حمایت می شود . قسمت اول ، ماشین آلات ولوو را در چشم انداز یخ زده شمال سوئد به نمایش می گذارد ، جایی که هتل یخی 365 در تمام طول سال برپاست و توسط انرژی خورشیدی خنک می شود و هدف آن این است که تولید CO2 را کاهش دهد.


بیابان خشک شمال دوحه قطر ، مقصد دوم این کمپین بود و بیش از 240 ماشین ولوو بدون وقفه و خستگی در گرمای 50 درجه سانتی گراد برای ساختن شهر جدید  Lusailفعالیت می کردند.

مزرعه بادی Kouga در جنوب آفریقا موضوع سومین ویدیوی این کمپین بود که بر انرژی تجدید پذیر تمرکز داشت ، که هدف آن تامین 42 درصد نیاز انرژی کشور تا سال 2030 است . " ساختن فردا " نشان می دهد که چگونه ماشین آلات ولوو به پایداری و موفقیت مشتریان کمک می کند و ماموریت ولوو گروپ که " رانندگی موفق با راه حل های حمل ونقل " است را تقویت می کند.

Niklas Nillroth معاونت محیط زیست و پایداری در VOLVO CE  می گوید : " با عنوان یکی از اعضای سازمان میحیط زیست WWF ما متعهد به تغییر فرایند در صنعت هستیم و همانطور که این کمپین نمونه های فوق العاده ای از کسب و کارهای مشتریان در چشم انداز وسیع را ترویج می کند ، ما امیدواریم که دیگران را نیز به حرکت به سمت آینده ای پایدار ترغیب کنیم.
تغییر آینده
از 14 اکتبر تماشای این فیلم در کانال های دیجیتال VOLVO CE در دسترس است و در یک هفته قبل از شروع مسابقه Volvo Ocean Race در یک کنسرت زنده در Alicante اسپانیا پخش می شود.
Bill Law معاون ارشد ارتباطات شرکتی VOLVO CE می گوید :" جهان در حال تغییر است ، نیازهای مشتریان در حال تغییر است و با این رویکرد متمرکز انسانی ما می خواهیم نشان دهیم که VOLVO  چگونه تغییر را برای مردم در همه جا در حال و آینده ایجاد می کند.