نحوه تعویض روغن و استارت اولیه موتور ژنراتور KGE2500 | پارسیان پیشرو صنعت، نماینده انحصاری ولوو در ایران، دیزل ژنراتور، لودر

نحوه تعویض روغن و استارت اولیه موتور ژنراتور KGE2500نحوه تعویض روغن و استارت اولیه موتور ژنراتور KGE2500