نحوه تعویض روغن و استارت اولیه موتور ژنراتور KGE12 | پارسیان پیشرو صنعت، نماینده انحصاری ولوو در ایران، دیزل ژنراتور، لودر

نحوه تعویض روغن و استارت اولیه موتور ژنراتور KGE12نحوه تعویض روغن و استارت اولیه موتور ژنراتور KGE12