پارسیان پیشرو صنعت, نماینده انحصاری ولوو در ایران, دیزل ژنراتور, لودر

محاسبه قدرت

محاسبات زیر در انتخاب مولد برق مورد نیاز، به شما کمک می کند. همچنین جداول زیر در تبدیل واحدها به شما کمک می نمایند.


محاسبه آمپر بر حسب کیلو ولت آمپر
Phase
1, 2, 3
Generator
kVA
Volts
Required
= Ampere
I
 
تبدیل کیلوولت آمپر به کیلو وات
kVA = kW
 
تبدیل کیلووات به کیلوولت آمپر
kW = kVA
 
 
تبدیل کیلووات به اسب بخار
kW = HP
 
برای راه اندازی یک الکتروموتور 3 فاز به صورت مستقیم به چه مولد برقی نیاز است؟
HP of
Motor
= Generator
kVA Required
 
 
محاسبه مولد برق برای استارت الکتروموتور
• لطفا فقط ستون های آبی رنگ را پرنمایید.
• سپس اطلاعات مربوط به قدرت الکتروموتورها را به ترتیب استارت آنها در جدول منظور نمایید.
• همچنین نوع سیم پیچ الکتروموتور را در ستون Start Method انتخاب نمایید. (مستقیم DOL یا ستاره ای SD)
• سپس سایز مولد برق مورد نیاز را در پایین صفحه مشاهده فرمایید.

3 Phase - 415 volt @ 50Hz
1 Phase - 240 volt @ 50Hz

Starting Sequence Motor HP Start Method
DOL / SD
Run Variable Phase Current Starting Value Total Run Current Total Start Current
1 /
2 /
3 /
4 /
5 /
6 /
   

اندازه مولد برق برای استارت:

kVA*

اندازه مولد برق برای استفاده مداوم:

kVA*

اندازه مولد برق پیشنهادی:

kVA*


* توجه: محاسبات بالا فقط به صورت برآورد تقریبی می باشد. بدلیل اینکه پارامترهای زیادی از جمله کیفیت الکترو موتور و شرایط محیطی و غیره در محاسبات گنجانده نشده است.