تیلرهای کیپور | پارسیان پیشرو صنعت, نماینده انحصاری ولوو در ایران, دیزل ژنراتور, لودر

تیلرهای کیپور

TILLER ( ادوات شخم زنی در کشاورزی )

Cape Tiller کار سخت را آسان میکند.بهمراه موتورهای پرقدرت دارای کارآمدترین توانائیها در امر کشاورزیست. با اتصال دیگر ادوات گوناگون مخصوص میتوان نسبت چیدن و ریشه کنی علفها،شخم زدن، و شیار زنی بطور موثر از توانائی بالای دستگاه بهره برد.اکثر شما در زمینه کشاورزی تجاری و گلخانه ای فعالیت دارید ادوات کشاورزی KIPOR پیشنهاد ماست. این دستگاها نه تنها انتخابی مطمئن برای سود آوری بیشتر بلکه نیز از نظرات مصرف سوخت و انواع سرویسها کاملاً به صرفه می باشد .

محل و موقعیت کاری

Cape Tiller، تحت شرایط سخت محلًی گوناگون از سردترین تا گرمترین آب و هواها و انواع خاکهای سست و یا سخت تا زمینهای خشک و یا جنگلی که دارای پوشش گیاهی سخت است و نیز در بسترهای سنگی تا زمینهای رسی سخت و خشک مورد آزمایش قرار گرفته و مورد و توانائیهای بی نظیر دستگاه  را به نمایش در آورده است.