قیمت موتور دیزل | پارسیان پیشرو صنعت, نماینده انحصاری ولوو در ایران, دیزل ژنراتور, لودر

قیمت موتور دیزل

موتور Volvo Prime (kVa) Standby (kVa) قیمت 
TAD530GE 85 94 تماس بگیرید 
TAD531GE 100 109 تماس بگیرید
TAD532GE 130 142 تماس بگیرید
TAD731GE 152 167 تماس بگیرید
TAD732GE 186 206 تماس بگیرید
TAD733GE 205 227 تماس بگیرید
TAD734GE 250 277 تماس بگیرید
TAD1341GE 315 346 تماس بگیرید
TAD1342GE 352 387 تماس بگیرید
TAD1343GE 378 414 تماس بگیرید
TAD1344GE 412 452 تماس بگیرید
TAD1345GE 451 501 تماس بگیرید
TAD1641GE 509 556 تماس بگیرید
TAD1642GE 570 651 تماس بگیرید
TWD1643GE 630 700 تماس بگیرید