5 را برای بهبود اثربخشی سوخت بیل مکانیکی | پارسیان پیشرو صنعت، نماینده انحصاری ولوو در ایران، دیزل ژنراتور، لودر

5 را برای بهبود اثربخشی سوخت بیل مکانیکی

5 را برای بهبود اثربخشی سوخت بیل مکانیکی

VOLVO   بسیاری از فناوری ها و خدمات جدید خود برای کمک به شرکت ها در کاهش هزینه های سوخت و دوستی با محیط زیست در این فرایند ارائه می دهد.

سوخت یکی از بیشترین هزینه ها برای اکثر شرکت های ساختمانی است. VOLVO  ماشین آلات خود را به تکنولوژی صرفه جویی در مصرف سوخت مجهز کرده است و خدمات مختلفی در زمینه صرفه جویی ارائه می دهد. کاهش مصرف سوخت با بهبود راندمان نه تنها موجب صرفه جویی در هزینه بلکه به کاهش اثرات مخرب زیست محیطی نیز کمک میکند. صرفه جویی در هر لیتر سوخت دیزل به معنی کاهش 6/2 کیلوگرم دی اکسید کمتر در جو میشود.

      1. شناسه خودکار

ویژگی خاموش شدن خودکار در ماشین آلات  VOLVO  به تغییر حالت خودکار موتور پس از 5 ثانیه عدم تحرک باعث کاهش مصرف سوخت میشد.این ویژگی باعث پایین آمدن دور موتور میشود که در نهایت موجب کاهش مصرف سوخت میگردد. پنج ثانیه تنظیم پیش فرض برای ویژگی غیر فعال شدن خودار است و میتوان آن را از سه تا بیست ثانیه تغییر داد. فشار دادن پدال گاز برای بازگشت موتور به حالت عادی و برگرداندن آن به قدرت کامل کافی است. این ویژگی باعث بهبود راندمان سوخت بدون کاهش بهروری  می شود.

auto engine shutdown

       2. خاموش شدن خودکار 

این ویژگی خیلی شبیه همان موذد قبلی یعنی ؛یر فعال کردن خودکار عمل می کند. بجای اینکه به حالت بیکار بروید موتور دستگاه پس از پنج ثانیه فعالیت خاموش میشود. بعد از چهار دقیقه غیرفعال بودن دستگاه اخطار 60 ثانیه ای مبنی لر خاموش شدن موتور به شما می دهد. این ویژگی در کاهش کارآیی دستگاه در حالت بیکار بودن کمک می کند. 40-60  از زمان بهره برداری م  ی تواند یک ماشین بیکار بماند که به میزان قابل توجهی در مصرف سوخت کمک می کند.

Eco mode

       3. حالت اکو 

به هر حال بسیاری از برندها  حالت اکو را در ماشین های خود ارائه میدهند اما این حالت معمولا فقط 80% دور موتور را کم میکند . حالت اکو ماشین آلات راهسازی ولوو با کنترل جریان پمپ کار میکندتا در صورت حفظ حداکثر فشار مانع از سرریز شدن شیرهای کمکی اضافه بار در بهروری از حفاری و چرخش شود و موجب کاهش جریان و افت فشارو کنترل جریان پمپ میشود و در نتیجه 5% راندمان بهبود بهبود می یابد. بر خلاف حالت اکو ارائه شده در برندهای دیگر بهروری بدون کاهش قدرت دستگاه بالا می رود.

Volvo CE Fuel Efficiency Report

       4. گزارش اثر بخشی سوخت

با ستفاده از داده های سیستم مراقبت بخش تلماتیک، گزارش های کارامد سوخت ولوو ابزاری با ارزش برای کمک به مشتریان و به حد اکثر رساندن رانمان سوخت دستگاه های خود است. سنسور های مربوط به مصرف سوخت و گزارش سوخت مانیتور بطور خودکار توسط الگوریتمهای از پیش تعریف شده ولوو تهیه میشوند که به رتحتی در PDF خوانده میشوند. مشتری نیازی به اتلاف وقت برای تجزیه و تحلیل های گیج کننده ندارد بلکه در عوض میتواند به سرعت و به وضوح مناطقی را که در آن راندمان سوخت بهبود می یابد را شناسایی، هدف را مشخص و پیشرفت را رصد کند.

Volvo CE Eco Operator Training

        5.  آموزش مهارت های اکو

آموزش مهارت های سازگاری با محیط زیست ولوو به اپراتورهای با تجربه کمک میکند تا روشهایی را که با استفاده از آننها دستگاه کارآمد  تر عمل کند را درک کنند. این برنامه متمرکز بر مصرف سوخت در هنگاه خاموش بودن دستگاه است ، برنامه ریزی موثرترین راه برای کار و تصحیح عملکرد دستگاه و مانور است.آموزش اپراتور ها میتواند مصرف سوخت شرکت ها را تا 50% کاهش دهد.