هیبرید ساده VOLVO بهبود بهره وری سوخت را تا 17 درصد تنظیم میکند | پارسیان پیشرو صنعت، نماینده انحصاری ولوو در ایران، دیزل ژنراتور، لودر

هیبرید ساده VOLVO بهبود بهره وری سوخت را تا 17 درصد تنظیم میکند

هیبرید ساده VOLVO بهبود بهره وری سوخت را تا 17 درصد تنظیم میکند

بیل مکانیکی EC300E هیبریدی آینده با حرکت بوم باتری های ذخیره سازی انرژی مورد استفاده پمپ هیدرولیک را شارژ میکند

اغلب بهترین ایده ها ساده ترین ها هستند. VOLVO CE این ایده را با تکیه بر قهرمان جدید خود EC300E بدست آورده است که در حال حاضر در عرصه آزمایش قرار دارد. برخلاف سایر سیستم ها که انرژی چرخشی قسمت فوقانی بیل مکانیکی الکتریکی به موتور کمک میکند، ترکیب جدید هیبرید هیدرولیک VOLVO  انرژی تولید شده با حرکت پایین بوم بیل مکانیکی را برای تولید نیروی الکتریکی سیستم هیدرولیک استفاده میکند. حرکت قدرتمند بالا به پایین موجب شارژشدن  باتری های 20 لیتری هیدرولیک میشود  که کارشان  فراهم کردن انرژی لازم برای کمک به موتور های هیدرولیکی است. سطوح کنترل پذیری و کارایی مشابهی به عنوان استاندارد EC300E  وجود دارد که از جمله آنها میتوان کار در حالت ECO و هیبرید به طور همزمان را نام برد.

VOLVO-BAUMA-MUNICH-EC300E-02-1920x1400

بازدهی سریع در عملیات حفاری و خاک برداری

همه این کارهای هوشمندانه ساده و بی عارضه بار الکتریکی موتور را میگیرند و در یک فرایند بین 10 تا12 درصد مصرف سوخت پایین آمده و تا حدود 12% COکاهش می یابد و تمام این ها بدون از دست دادن عملکرد خودرو صورت میگیرد. هنگاهمی که این روش ساده در برنامه های حفاری و تخلیه استفاده شود( به ویژه با نوسان 90 درجه ای) بازدهی بیش از یک سال دارد و دستگاهتان میزان کنترل و عملکرد متعارف که شما انتةارش را دارید برای شما فراهم می کند.

VOLVO-BAUMA-MUNICH-EC300E-03-1920x1400

17% بهروری سوخت بخاطر پیشرفت در برنامه

نه تنها این ایده ساده به نظر می رسد بلکه اجزای آن نیز متشکل از چند قطعه افزودنی با قابلیت نگهداری آسان است.
در حالی که این ایده هنوز عملی نشده است، EC300E در سایت مشتری به منظور تایید فناوری در برنامه های دنیای واقعی در حال حاضر تحت آزمایشات میدانی قرار دارد.
فناوری های این چنینی نمونه دیگری از عمل به تعهدات VOLVO برای نوآوری و توسعه راه حل های پایدار و مقرون به صرفه برای مشتریان را رقم میزند.