نحوه چک کردن روغن در درایو ولوو - فيلم های آموزشی
نحوه چک کردن روغن در درایو ولوو

دانلود (5,289KB)
توضيحات:
نحوه چک کردن روغن در درایو موتور دریایی ولوو