نحوه تعویض روغن و استارت اولیه موتور ژنراتور KGE2500 - فيلم های آموزشی
نحوه تعویض روغن و استارت اولیه موتور ژنراتور KGE2500

دانلود (14,158KB)
توضيحات:
نحوه تعویض روغن و استارت اولیه موتور ژنراتور KGE2500