نحوه تعویض روغن و استارت اولیه موتور ژنراتور KGE12 - فيلم های آموزشی
نحوه تعویض روغن و استارت اولیه موتور ژنراتور KGE12

دانلود (15,261KB)
توضيحات:
نحوه تعویض روغن و استارت اولیه موتور ژنراتور KGE12