نحوه تعویض روغن و استارت اولیه موتور ژنراتور IG6000 - فيلم های آموزشی
نحوه تعویض روغن و استارت اولیه موتور ژنراتور IG6000

دانلود (13,624KB)
توضيحات:
نحوه تعویض روغن و استارت اولیه موتور ژنراتور IG6000