نحوه تعویض روغن و استارت اولیه موتور ژنراتور IG3000 - فيلم های آموزشی
نحوه تعویض روغن و استارت اولیه موتور ژنراتور IG3000

دانلود (14,062KB)
توضيحات:
نحوه تعویض روغن و استارت اولیه موتور ژنراتور IG3000