نحوه تعویض روغن دیزل ژنراتورهای کیپور - فيلم های آموزشی
نحوه تعویض روغن دیزل ژنراتورهای کیپور

دانلود (8,637KB)
توضيحات:
نحوه تعویض روغن دیزل ژنراتورهای کیپور