نحوه تعویز روغن در قایق - فيلم های آموزشی
نحوه تعویز روغن در قایق

دانلود (16,711KB)
توضيحات:
نحوه تعویز روغن در قایق با موتور ولوو