تعویض روغن و استارت اولیه موتور ژنراتور آی جی ۱۰۰۰ - فيلم های آموزشی
تعویض روغن و استارت اولیه موتور ژنراتور آی جی ۱۰۰۰

دانلود (17,478KB)
توضيحات:
طریقه تعویض روغن در موتور ژنراتور آی جی ۱۰۰۰