تست بار موتور ژنراتور دیجیتال - فيلم های تبليغاتی
تست بار موتور ژنراتور دیجیتال

دانلود (9,641KB)
توضيحات:
در فیلم فوق میتوانید تست بار دیزل ژنراتور کیپور را مشاهده فرمایید