دیزل ژنراتور - موتور دیزل جهت استفاده در دیزل ژنراتور

موتور  دیزل جهت استفاده در دیزل ژنراتور -

دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور با موتور ولوو و تابلو دستی