دیزل پمپ آتش نشانی - پمپ های سطحی

پمپ های سطحی -

دیزل پمپ آتش نشانی

دیزل پمپ آتش نشانی با موتور ولوو