کمپین ولوو ساختن فردای مشتریان را نمایش می دهد.

کمپین ولوو ساختن فردای مشتریان را نمایش می دهد.

ولوو کانستراکشن اکویپمنت یک کمپین جدید که  هدف شرکت " ساختن جهانی که می خواهیم در آن زندگی کنیم " را برجسته میکند ، راه اندازی کرده است . 

کمپین جدید به نام "ساختن فردا " توسط ولوو کانستراکشن اکویپمنت برای ارتقای اینکه چگونه این شرکت در حال حرکت به سمت آینده پایدارتر میباشد ، راه اندازی شده است .

این کمپین نه تنها پذیرای تلاش برای جهان بهتر و پایدارتر است بلکه از میراث قدرتمند نام تجاری ولوو و موقعیت پیشرو در ایمنی و کیفیت و حفاظت محیط زیست پشتیبانی میکند.

علاوه بر این " ساختن فردا " ماموریت گروه ولوو در رفاه رانندگی از طریق راه حل های حمل و نقل را تقویت میکند. که آن چگونگی اینکه ماشین های ولوو در حال کمک هم به موفقیت خود شرکت و هم مشتریان هستند را برجسته میکند. درنتیجه کمپین کسب و کار مشتریان ولوو را ارتقا میدهد .

نیکلاس نیلروس ( معاون رئیس حفاطت از محیط زیست و پایداری در ولوو کانستراکشن اکویپمنت ) گفت : ما امیدواریم که به دیگران هم انگیزه بدهیم که در راستای آینده پایدار کار کنند.