پارسیان پیشرو صنعت، نماینده انحصاری ولوو در ایران، دیزل ژنراتور، لودر

تولید موتورهای صنعتی ولوو پنتا در مجموعه گروه ولوو در برزیل

تولید موتورهای صنعتی ولوو پنتا در مجموعه گروه ولوو در برزیل

ولوو پنتا تولید موتورهای صنعتی برای وصل به ژنراتور را در تأسیسات تولیدی گروه ولوو در CURITIBA در برزیل را آغاز نموده است. خط تولید در کارخانه انحصاراً برای تولید موتورهای ولوو پنتا که شامل 13 لیتری TAD1344GE و TAD1345GE می باشد راه اندازی شده است.

آقای RON HUIBERS مدیر ولوو پنتا کشورهای آمریکائی می گوید: بعنوان بخشی از گروه ولوو، سرمایه گذاری بیشتری را برای توانمندتر کردن عملیات تولیدی خود بکار برده ایم.

یکی از اهداف و همت عالی ولوو پنتا توسعه زنجیره جهانی تأمین و تهیه تولیدات خود با برخورداری از بازار و هزینه های رقابتی می باشد. با تولید این موتورهای صنعتی در برزیل، منافع بیشتری رابرای مشتریان در آمریکای جنوبی فراهم می نمائیم.

آقای GABRIEL BARSALINI سرپرست ولوو پنتا آمریکای جنوبی رشد این بخش را در این قاره تأیید و می افزاید (( بومی کردن تولید موتورهای صنعتی در تأسیسات کارخانه های تولیدی گروه ولوو بخشی از استراتژی توسعه و رشد ولوو پنتا در آمریکای جنوبی می باشد.

ما به پیشگامی در مورد موتورهای دریائی در برزیل معروف هستیم و بتازگی فعالیت خود را در بخش موتورهای صنعتی بویژه ژنراتورهای مولد برق توسعه داده ایم. این بازار پتانسیل بسیار بالائی را دارد.

بخش ژنراتورهای مولد اهمیت فوق العاده ای را پیدا کرده است، بخصوص در برزیل که تقاضا برای انرژی بالاتر از تولید فعلی است.

طبق تحقیق انرژی انجام شده توسط شرکت ) ( EPE وزارت معدن و انرژی برزیل، کمبود فعلی انرژی کشور حدود 50TWH می باشد.

این وضعیت فرصت های خوبی برای تأمین کنندگان ژنراتورهای مولد برق ایجاد کرده، سیستمی که انرژی برق را توسط موتورهای دیزل متصل به ژنراتور تأمین می کند و در تأسیساتی مانند: کارخانه های صنعتی،مجموعه های کشاورزی و دامپروری، بیمارستانها، تجارت و خدمات به صورت روز افزونی در حال استفاده می باشد. بویژه، در ساعات پرمصرف برق که هزینه انرژی بسیار بالا است، شرکت ها در این ساعات از شبکه برق اصلی خود را قطع و از ژنراتورهای مولد موجود استفاده می کنند که بسیار مقرون بصرفه خواهد بود.

مزیت دیگر تولید موتور صنعتی 13 لیتر در برزیل آن است که گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری در برنامه توسعه برزیل که دارای نسبت بهره کمتری در مقایسه با آنچه که در بخش خصوصی جاری است، می باشد.

خدمات

در دو سال گذشته، ولوو پنتا بر روی زیر ساخت های ارائه خدمات پس از فروش به سازندگان اصلی ژنراتورها در منطقه کار کرده است.

آقای Joao Zarpelao مدیر موتور صنعتی ولوو پنتا آمریکای جنوبی می گوید: قبل از شروع تولید موتورها در برزیل، بر روی ایجاد شبکه پشتیبانی برای مشتریانمان که ضرورت ارائه کیفیت خدمات و موفقیت در کارهایمان می باشد، کار کردیم.

توسعه بازار

برنامه کاری ولوو پنتا در آمریکای جنوبی نشان می دهد که روند جذب مشتریان در کشورهای اکوادور، بولیوی و پاراگوئه رو به افزایش است.

آقای Gabriel Barsalini می افزاید: این بازارها پتانسیل بالائی هم برای موتورهای دریایی و هم برای موتورهای صنعتی دارند اما در حال حاضر حضور ما محدود است. اخیراً، بازار اصلی ولوو پنتا در آمریکای جنوبی خارج از برزیل، شامل کشورهای آرژانتین، پرو و شیلی می باشد.

سرمایه گذاری بکار رفته در این موضوع، رابطه تجاری رو به افزایش ولوو پنتا را با تولیدکنندگان اصلی ژنراتور مولد برق تقویت می نماید، راهبردی که پوشش 70 در صدی بازار را ممکن می سازد.

آقای Joao Zarpelao می افزاید: هدف ما تبدیل شدن به شریکی حرفه ای برای شرکت ها در بخش تولید انرژی، ساختمان سازی، کشاورزی، بنادر و معادن در استفاده از موتورهای صنعتی ولوو پنتا می باشد.