پارسیان پیشرو صنعت، نماینده انحصاری ولوو در ایران، دیزل ژنراتور، لودر

کشورهای سازنده محصولات پرکینز در دنیا

کشورهای سازنده محصولات پرکینز در دنیا

لیست کشورهای سازنده محصولات پرکینز در دنیا

موتور های پرکینز سری ۴۰۰ و ۱۱۰۰    در چین

موتور های پرکینز سری ۱۳۰۰ و ۱۶۰۰ و ۴۰۰۰    در انگلستان

موتور های پرکینز سری ۴۰۰ جدید    در آمریکا

موتور های پرکینز سری  ۱۱۰۰    در برزیل

موتور های پرکینز سری ۴۰۰ و ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰    در انگلستان

Source