پارسیان پیشرو صنعت، نماینده انحصاری ولوو در ایران، دیزل ژنراتور، لودر

کارخانه ولوو کانستراکشن در صدد خرید کارخانه کامیون ترکس و وارد معاملات تجاری شدن آن در آینده می باشد.

کارخانه ولوو کانستراکشن در صدد خرید کارخانه کامیون ترکس و وارد معاملات تجاری شدن آن در آینده می باشد.

کارخانه ولوو کانستراکشن بنا دارد برای نفوذ هر چه بیشتر در معاملات ماشینن آلات ساختمانی و گسترش ان حرکت تازه ای را شروع کند. بهمین منظور با کارخانه ترکس وارد مذاکره شده تا بتواند برای معاملات آتی آن مجموعه را با قیمت حدود 160 میلیون دلار بصورت نقد خریداری نماید.

کارخانه ولوو کانستراکشن ( ولوو سی ئی ) اعلام کرده که کارخانه کامیونهای ترکس را خریداری نماید. این شامل کلّیه مسائل زیر بنائی و دانش فنی آن کارخانه می باشد. این معامله که بایستی تحت تأیید قوانین خاص صورت پذیرد، شامل تأسیسات مرکزی تولید در مادرول اسکاتلند و دو نوع ماشین آلات کامیون کمرشکن و یکپارچه نیز می باشد. پروژه همچنین در برگیرنده کانون توزیع کامیونهای ترکس در آمریکا، 2/25 درصد شرکت سهامی عام بورس ایز مونگولیا نورث هولر ( ان اچ ال ) که کامیون ترکس را تحت لیسانس در کشور چینی تولید کرده و به فروش میرساند نیز می باشد. ( ان اچ اس ) در لیست بورس شانگهای نیز قرار دارد.در بیان منطقی این پروژه آقای پت اولنی چنین میگوید ˮ این یک نیاز دراز مدت واستراتژیک است که دورنمای رشد بیشتری را برای ولوو سی ئی به ارمغان خواهد آورد. همچنین زمینه گسترده تری از لحاظ ماشین آلات ساختمانی و معدنی سبک برای انتخاب و مصارف در اختیار مشتریان قرار خواهد داد.

در سال 2012 بر مبنای خواستهای تجاری ماشین آلات ( غیر از ان اچ ال ) فروشی برابر بار 370 میلیون دلار رقم زده شد که میزان حق العمل کاری آن برابر 33 میلیون دلار بود در 9 ماه اول 2013 میزان  فروش حدود 172 میلیون دلار بود که مبلغ حق العمل کاری آن به مقدار 5/5 میلیون دلار رسید. مایملک ( ان اچ ال ) به احتمال زیاد با روش برد برد مطابق با برنامه 28 ( ای ا اس ) ( یکپارچگی خطی – یک محاسبه خواهد شد. قیمت پیشنهادی برای خرید حدوداً 160 دلارمیلیون برآورد شده که میزان بدهی گروه فعالیتهای صنعتی ولوو را افزایش خواهد داد ( یک میلیارد کرون واحد پول کشور سوئد ) در خواست معامله مورد نظر شامل 5 نوع کشنده از 32 الی 91 تن می باشد.

ورود کشنده های یکپارچه به جرگه ولوو سی ئی موقعیت ماشین آلات ولوو را در کارهای مربوط به معادن سبک را ارتقاء می بخشد. فعالیتهائی مانند نفت و گاز، سیمان و معدن و راه سازی واحدهائیکه ولوو سی ئی قبلاً در آنها فعال بوده. معامله مذکور پیش بینی میکند که سه نوع کشنده کمرشکن با ظرفیت های مفید 25 الی 38 تن بتواند به چرخه تولید اضافه گردد. این موضوع با توجه به موقعیت قبلی و تثبیت شده چنین ماشین آلاتی در ولوو سی ئی کمک روز افزونی را برای کشورهائی با اقتصاد رشدیابنده بهمراه خواهد آورد. در صورت برقراری این پروژه تعداد 500 نفر نیروی کاری به                    ولوو سی ئی اضافه خواهد شد.

همچنین نام ترکس همواره در دوره گذار پا برجا خواهد بود.

قابل توجه است که این معامله بصورت متقابل در سه ماهه دوم سال 2014 صورت گرفته و برای تجهیز برنامه نیاز به تائید مقامات مربوط است.