پارسیان پیشرو صنعت، نماینده انحصاری ولوو در ایران، دیزل ژنراتور، لودر

نبایستی معنا و مفهوم و اهمیت تکنولوژی جدید را دست کم گرفت.

نبایستی معنا و مفهوم و اهمیت تکنولوژی جدید را دست کم گرفت.

این یک احساس عالیست که با سیاستمداران ورزیده دنیا و نمایندگان محافل تجاری دور هم بنشینیم و درباره چالشهای پیش رو آینده حمل و نقل و حل مسائل آن بپردازیم. کمال افتخار ماست در ولوو گروپ که در سطوح عالی به ارائه راه کارهای نو که منجر به مکانیسم حمل و نقل پویا میشود پرداخته که نیاز امروزین ما را برآورده سازد.

حدود یکسال پیش دبیر کل سازمان ملل آقای بان کی مون تصمیم به ایجاد کار گروه مشاوره ای در خصوص حمل و نقل قابل تحمل در سطح عالی کرد. پانل مذکور در برگیرنده سیاستمداران و نمایندگان جوامع مشاغل مختلف در سطح جهانی بوده و ولوو گروپ بعنوان یک واحد مجرب نیز در این گروه جایگاه خویش را در امور حمل و نقل و جاده ابقاء نموده. هدف از تشکیل این مجموعه همانا ارائه راه کارهای نهائی به دبیر کل سازمان ملل شامل توصیه هائی پیراون ایجاد حمل و نقل پویا و قابل تحمل که خورند جوامع گوناگون در سطوح جهانی و منطقه ای باشد.

در پانل مذکور ولوو گروپ در طول دومین گردهم آئی که اخیراً در میلان ایتالیا برگزار شده بود در سخنرانیها به خصوص به حمل و نقل شهری پرداخته و اتوبوس برقی را بعنوان یک آلترناتیو و راه حل پیشنهاد نمود و در این فرصت به دیگر اعضاء سازمان ملل مزایای اتوبوس برقی ساخته ولوو یو آی تی پی را بعنوان تنها راه حل برای شهرهای بزرگ در آینده یادآور گردید و در عمل نیز پایداری این سیستم در شهر گوتنبرگ را در چارچوب پروژه ملی الکتریک سیتی سوئد به همگان نشان داد.

ولوو گروپ در این گردهمائی موفق گردید بر روی تکنولوژی و نوآوری و اثرات آن بر محیط زیست تاکید نموده و تاثیرات واقعی آنرا بخوبی نشان دهد. اگر بخواهیم اثرات گرمایشی زمینی و حالت گلخانه ای آب و هوا را کاهش دهیم راهی جز پرداختی به تکنولوزی نوین و ابداعات جدید نخواهیم داشت و نبایستی مکانیسمهای پیشرفته را کم اهمیت جلوه داده و آنرا دست کم گرفت.

ولوو گروپ که با ارائه اتوبوسهای برقی بر روی انرژیهای جدید تحقیق و کار میکند مثال بسیار بارزی از مبارزه این گروه امروزه در تقلیل و کم کردن اثرات مخرب آلودگی هوا بواسطه بکارگیری تکنولوژیهای قدیمی و کهنه می باشد.

اما مهم است که بدانیم تحمل پذیری و وارد کردن تکنولوژی جدید صرفاً بخاطر کم کردن خطرات آلودگی هوا و محیط زیست نبوده بلکه بتوان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و حمل نقل آسان نیز بدعت گذار باشیم.

امروزه توپ در زمین سیاستمداران قرار دارد، با وضع قوانین جدید ایشان قادر خواهند بود پیش زمینه ایجاد سیستم یک حمل و نقل پویا در مطابقت با شرایط شهرهای بزرگ را فراهم آورند.

جامعه تجاری و تولید همراه با دولتمردان و همکاری یکدیگر بایستی بتوانند معضل و چالشهای پیش روی دنیای امروز را حل نمایند. بهمین دلیل در طول گردهمائی میلان دیدگاها و نظرات بسیار مثبتی ابراز گردید و مشخص گردید که تک تک افراد شرکت کننده سعی و اهتمام خویش را در این راه نو بکار خواهند بست و بگفته یکی از نمایندگان اقتصادی حاضر در گرد همائی، هم اکنون همگی اعضاء بعنوان یک خانواده بزرگ پا به این میدان گذاشته اند.