پارسیان پیشرو صنعت، نماینده انحصاری ولوو در ایران، دیزل ژنراتور، لودر

عوامل موثر در فیلتر کردن روغن

عوامل موثر در فیلتر کردن روغن

عوامل متعددی در فیلتر کردن روغن دخالت دارند، شامل چسبندگی روغن، جریان و فشار روغن در سیستم، نوع روغن، مواد افزودنی و الزامات تمیزی آن، وضعیت و محیط کاری دستگاه و بالاخره کیفیت فیلتر ( اندازه، مواد مصرفی، درجه میکرون فیلتر کردن، ظرفیت نگهداری مواد زائد و کثافات، والو بای پاس و تنظیم فشار آن، و غیره ماننده قیمت فیلتر.

افت فشار

ماکزیمم افت فشار در درون ساختمان فیلتر از طریق تنظیم فشار شیر فشار ساز سیستم روغنکاری اعمال میگردد. طبق تجربه فیلترهائی که نیاز زیادی برای عبور روغن دارند و در کار فیلتراسیون تأثیر بیشتر داشته عمر طولانیتری را نسبت به فیلترهائیکه با فشار کم کار میکنند دارند.

 روغن سرد و روشن کرده موتور همراه با ویسکوزیتی بالای روغن

 موتور و فیلترهای سیالات در مقابل تغییرات حرارت و فشار واکنش نشان میدهند.

اختلاف حرارت و فشار زیاد باعث از هم پاشیدگی مواد تشکیل دهنده فیلتر و جابجائی عناصر داخلی آن و از دست رفتن کارکرد آن میشوند.

تغییرات در جریان روغن

وقتیکه در کار با روغن فشار زیادی بر روی آن اعمال میشود مقداری حجم روغن در اثر کمپرس تقلیل پیدا پیدا می کند، حدود 2 درصد در هر 1000 پوند فشار بریک اینچ مربع. اگر مسیر روغن حاوی 100 اینچ مکعب باشد و فشاری برابر 1000 پی اس ای، اعمال شود فشردگی سیال حدود نیم اینچ مکعب خواهد بود. زمانیکه روغن را توسط شیری تحت همین فشار به جریان میاندازیم. سرعت جریان به یکباره شدت پیدا می کند. این جریان ضزبه آنی به سیستم وارد آورده زمانیکه پمپی با حجم دبی بالا سر راه بوده و یا پمپهای پیستونی با کورس بالا که در سیستم بسرعت عمل تخلیه را انجام می دهند. بنابراین زمانیکه فیلتر در مسیر مکش پمپ واقع شود خطر خرابی آن در اثر ایجاد خلاء و ضربه شوک افزایش خواهد یافت بخصوص فیلترهائیکه دارای کیفیت پائینی هستند.

فشارهای متناوب روی پمپ و ارتعاشات

ماشین آلات و تجهیزات همواره در معرض فشارهای متناوب و کثافات جدا شده از فیلتر شده و دوباره در جریان سیال قرار می گیرند که باعث کثیفی مجدد روغن و خوردگی قطعات می گردد.

دود حاصل از انفجار قوی در سیلندرها

موتورهای دیزلی در طول کار و انفجار ایجاد دود میکنند. بالاتر از میزان 5/3 درصد دوده در روغن خاصیت ضد سایشی مواد افزوده به روغن را از بین میبرد و باعث خوردگی هر چه بیشتر قطعات موتور می گردد.بطور استاندارد فیلتر با منافذ 40 میکرونی سطحی در جریان کامل سیال توانائی فیلتر کردن دوده ها را نخواهد داشت و متاسفانه دوده های وارد روغن خواهند شد. بخصوص اگر اندازه دانه ها 5 الی 25 میکرون باشند.