پارسیان پیشرو صنعت، نماینده انحصاری ولوو در ایران، دیزل ژنراتور، لودر

تعهد ما در برابر ایمن سازی موضوع شناخته شده ایست

تعهد ما در برابر ایمن سازی موضوع شناخته شده ایست

ولوو تعهدات خود را نسبت به موضوعات ایمن ماشین آلات در سال 2015 گسترش داده، 

 موضوع کنفرانس هر چه بهتر کردن وضعیت ایمنی در ماشین آلات در گوتنبرگ با مدیریت سازمان ملی ایمن و ترافیک بزرگراهها آمریکا ( ان اچ تی اس آ ) بهمراهی و سازماندهی مشترک ولوو گروپ که در انجا تحقیقات مهم و تکنولوژیها عرضه گردید.

ولوو گروپ نه تنها دارای دیدگاه خاص برای در اختیار گرفتن رهبری جهانی برای ارائه راه حلهای مناسب برای امور حمل و نقل قابل تحمیل و مقبول بوده، لیکن همواره بمناسبت ارائه راه حل های ایمنی یکی از شناخته شده ترین در دنیاست. نمایندگان ولوو گروپ همواره در اندیشه و تأمین شعار تصادفات صفر در صد هستند.

ولوو گروپ در این راه تا جائی که لازم است مجاهدت و کوشش بی وقفه خود را در زمینه هر چه بهتر کردن امنیت کاری بخرج میدهد.

ما اهمیت عظیم وسترگ ایمنی را در ماشین آلات جاده ای و راه سازی تشخیص میدهیم. و در این کنفرانس برای این موضوع سنگ تمام گذاشتیم.

ما تعهدات و تجارب خود را در تعامل با جامعه و کمپین های ایمنی ترافیک در تحقیقات با محوریت انسانی با جامعه خویش در جهت هر چه بیشتر در جهت بهتر کردن دید و نگرش اپراتورها را به مشارکت میگذاریم.

شرکت کنندگان دولتی تولیدکنندگان، اعضاء علمی و گروههای مایل به کسب اطلاعات در گردهمائی بین المللی 4 روزه که در گوتنبرگ سوئد برقرار شد شرکت کردند. موضوع اصلی برنامه تاکید بر روی ارائه مقالات علمی، واکنش دولت در قبال تعمیرگاهها در جهت ارتقاء کیفیت ایمنی بود.

نمایشات انجام شده توسط گروه تکنولوژی ولوو تراکز حول مطالب و کوششهای لازم برای طراحی نوعی واسط اتوماتیک ایمنی الکترونیکی در زمان بکارگیری دنده های سنگین و چگونگی مانور کامیونها و تریلرها دور میزد.

توجه و تمرکز بیشتر بر روی ایمنی

دومین موضوع مهم در گرد همائی گوتنبرگ همانا بحث درباره مسائل و ایمنی در جاده های عمومی و ماشین آلات در سطح بین المللی و رساندن حوادث و تصادفات به صفر درصد و ارائه راه حل ها بود. بازدید از موزه و تاریخ ولوو نیز یکی دیگر از برنامه های گوتنبرگ بود. در این کنفرانس حدود 200 نفر در سطوح مختلف از کشورهای جهان شرکت داشتند.