پارسیان پیشرو صنعت، نماینده انحصاری ولوو در ایران، دیزل ژنراتور، لودر

آنالیز روغن برای اطمینان از سلامت موتور

آنالیز روغن برای اطمینان از سلامت موتور

تجزیه و تحلیل روغن موتور سریعترین روشن غیر تخریبی برای ارزیابی میزان سلامت موتور است. آنالیز روغن موتور شامل انواع تست ها و آزمایشات بر روی نمونه های روغن می باشد. نتایج آزمایشات بر روی نمونه های روغن می باشد. نتایج آزمایشات اطلاعات لازم را در مورد وضعیت روانکار، سطح آلودگی و میزان خردگی سطوح قطعات در ارتباط با همان روغن را در اختیار میگذارد.

امروزه لابراتورها بسته های لازم را برای نمونه گیری و ارسال آن را در اختیار متقاضیان قرار میدهند.

کسب اطلاعات و نتایج حاصله میزان عمر مفید روغن را آشکار ساخته و سرویس بموقع و تعویض قطعات فرسوده را پیش از موعد را به اطلاع میرساند.

موارد و مشخصه های لازم برای کنترل کیفیت روغن عبارتند از چسبندگی یا گرانش ( ویسکوزیتی روغن ) میزان مواد جامد و آنالیز توسط طیف جذبی برای نشان دادن میزان عناصر و فلزات

  • گرانش یا ویسکوزیتی مهمترین مشخصه روغن. در جریان آنالیز مشخص میشود که به چه میزان غلظت روغن نسبت به روغن مبنا غلیظتر و یا رقیقتر شده نتایج غیر عادی نشاندهنده میزان حساسیت انجام سرویسهای لازم در موتور توسط اپراتور یا غیره بوده که بایستی نسبت به رفع عیب اصلاحات لازم انجام پذیرد.

مهمترین شاخص روغن از طریق تجربه و تحلیل مدام میتوان به درجه گرانش ( شلی یا سفتی ) آن پی برد. نتایج غیر عادی در آنالیز روغن نماینگر زمان مناسب رسیدگی و سرویس موتور می باشد.

آلودگی توسط سوخت ( گازوئیل ) موتورها مهمترین عامل رقیق شدن روغن و از بین رفتن آن می باشد. زمان طولانی کار موتور را بدون بار و دور آرام نگه دارند، کمپرس کم و یا وجود اشکال در سیستم سوخت رسانی باعث آلودگی روغن میشود.

نشتی در سیستم خنک کننده میتواند باعث آلودگی و از بین رفتن روغن گردد. آلودگی روغن توسط آب کمتر قابل تشخیص می باشد چرا که در اثر کار و حرارت موتور آب بصورت بخار از محفظه روغن خارج می گردد. وجود آب در روغن نشاندهنده نفوذ آب خنک کننده موتور به روغن آن بوده که بایستی اصلاح گردد.

تمامی مواد جامد

وجود مواد جامد غیر قابل حل در روغن وضعیت عادی آلودگی روغن است. میزان جرم دوده در روغن یکی از عوامل مهم در مشارکت با مواد جامدست. محدوده و میزان دوده بستگی به نحوه تشخیص و روش آنان متفاوت می باشد.

تجزیه و تحلیل از طریق ایجاد طیف نوری

با استفاده از روش فوق میتوان سریعاً به خوردگیهای غیر طبیعی در اجزاء موتور پی برد، نیز میتوان نشت آب در سیستم خنک کننده و ابعاد کثیفی و آلودگی دریافت.

دقت در تفسیر آنالیز روغن مهمترین بخش برنامه تجزیه و تحلیل می باشد.

بکارگیری هر دو مکانیسم تجزبه و تحلیل دقیق توام با رکورد سرویس و نگهداری مناسب میتواند نمای روشن و برجسته ای را از کارکرد و هزینه موتور را به شما نشان دهد.